قاره-آفریقا-خاورمیانه-مصر-کاریز
مِصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا است. . مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد . شبه جزیره سینا ، شبه جزیره‌ای سه گوش […]

تماس بگیرید