شهر پراگ پایتخت جمهوری چکاست که در قلب اروپا واقع شده است ، و یکی از بهترین شهرهای قاره اروپا و مهمترین مرکز اقتصادی و فرهنگی کشور چک است. این شهر دارای میراث معماری غنی است که هم جریان‌های نامشخص تاریخ در بوهمیا و هم زندگی شهری بیش از 1000 سال را منعکس می‌کند. این […]

تماس بگیرید