غذاهای ارمنستاتی
طعم غذاهای محلی چشمه‌ای از تاریخ و فرهنگ غنی ارمنستان را به نمایش می‌گذارد و می‌توان گفت سفر به این کشور بدون امتحان کردن غذاهای آن کامل نمی‌شود. هر غذای ارمنی که با مواد اولیه‌ی بومی و روش‌های پخت سنتی طبخ شده باشد ، شما را به سفری در دنیای آشپزی ارمنی می‌برد. در ارمنستان […]

تماس بگیرید