مونک-نقاش-نروژی-کاریز-تابلو-جیغ
تابلو جیغ معروف‌ترین اثر مونک است که آن را در سال 1893 کشیده است. تابلویی که یکی از وحشت آورترین نقاشی های دنیا است، تابلوی جیغ به دلیل روش چرخشی قلمو و رنگ های براق، شفاف، ضد و نقیض و غلیظی که در آن استفاده شده است حس اضطراب توام با شوقی را به مخاطب القا […]

تماس بگیرید