کاریز
هفدهمین روز از هر ماه در گاهشمار ایرانی سروش نام دارد و هفدهم فروردین نخستین روز سروش سال است که هنگام جشن سروشگان يا جشن هفده‌روز می‌باشد. سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. سروش از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان‌ها را می‌پاید و فرشتهٔ نگهبان خاص زرتشتیان است.   […]

تماس بگیرید