ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان و یکی از سه مرکز قفقاز جنوبی است. ایروان از شمال با گرجستان ، از شرق با جمهوری آذربایجان ، از غرب با ترکیه و از جنوب با ایران و نخجوان همسایه است؛ گردشگری در ارمنستان یکی از منابع اصلی درآمد کشور ارمنستان می‌باشد و نقش مهمی در اقتصاد ارمنستان ایفا […]

تماس بگیرید