ویزا-تور
دانته آلیگیری شاعر ، نویسنده و فیلسوف ایتالیایی زاده فلورانس بود. تاریخ دقیق تولد او ناشناخته است ، گرچه به طور کلی در حدود سال 1265 تخمین زده می‌شود. کمدی الهی وی که در ابتدا کمدیا نامیده می‌شد و بعداً توسط جیووانی بوکاچیو به نام دیوینا نامگذاری شد ، مهمترین شعر قرون وسطی و بزرگترین […]

تماس بگیرید