آژانس کاریز
هر ساله تاریخ 12 ماه مه را به عنوان روز جهانی پرستار همراه با سالگرد تولد فلورانس نایتینگیل ، بنیانگذار پرستاری مدرن ، نامگذاری کرده‌اند. روز جهانی پرستار برای بزرگداشت پرستاران هر سال در تاریخ 12 ماه مه برگزار می‌شود. پرستاران نقش اساسی برای یک جامعه مرفه را دارند. در طی این بیماری همه گیر […]

تماس بگیرید