آژانس کاریز
پل گوگن، هنرمند پست امپرسیونیست فرانسوی، شخصیت مهمی در جنبش هنر نمادگرایی در اوایل دهه 1900 بود. استفاده او از رنگ‌های تند، تناسب اغراق‌آمیز بدن و تضادهای شدید در نقاشی‌هایش او را از هم عصرانش متمایز کرد و به هموار کردن راه برای جنبش هنری بدوی او به طرز شگفت‌انگیزی کمک کرد. پل گوگن اغلب […]

تماس بگیرید