کاریز
تاریخچه شکلات را می‌توان در مایاهای باستان و حتی پیش از آن در اولمک باستان در جنوب مکزیک جستجو کرد. ممکن است کلمه شکلات تصاویری از آب نبات‌های شیرین و ترافل‌های دلچسب را در ذهن شما تداعی کند ، اما شکلات امروز شباهت زیادی به شکلات گذشته ندارد. در طول تاریخ ، شکلات یک نوشیدنی […]

تماس بگیرید