پاساو-شهری-در آلمان-کاریز-آتی-پرواز
شهر پاساو آلمان ازجمله شهرهای آلمان واقع در Lower Bavaria است و به نام “شهری با سه رود” نیز شناخته می‌شود. از این رو این نام را به پاساو داده‌اند که در نقطه‌ی تلاقی رودخانه این و رودخانه ایلز با دانوب قرار گرفته است. پاساو در نزدیکی مرز آلمان و اتریش قرار دارد که امروزه […]

تماس بگیرید