آژانس کاریز
جنبه‌های تأثیرگذار سفر هوایی در کاهش انتقال ویروس کرونا خطر اصلی سفرهای هوایی در دوران شیوع کرونا، نشستن یا ایستادن در نزدیکی افراد دیگر به مدت طولانی است. این خطر به ویژه در هنگام انتظار برای سوار شدن به هواپیما، خروج از هواپیما و انتظار برای دریافت چمدان زیاد است. با این حال، برخی از […]

تماس بگیرید