ریکیاویک پایتخت ایسلند و شمالی‌ترین پایتخت در جهان است. با وجود جمعیت اندک تقریباً بیش از 200،000 در منطقه ریکیاویک ، این یک شهر پر جنب و جوش است که هر ساله تعداد زیادی بازدیده به طور روزافزونی را به سوی خود جلب می‌کند. این شهر پایتخت مالی ، فرهنگی و سیاسی ایسلند است و […]
آژانس کاریز
حقایقی جالب درباره ایسلند ایسلند یکی از کوچک‌ترین کشورهای جهان است که با نام جمهوری ایسلند شناخته شده است. این کشور بین اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس منجمد شمالی قرار گرفته است. این کشور همچنین قدیمی‌ترین دموکراسی جهان را با بیش از 1100 سال دارد. این کشور جمعیت بسیار کمی دارد که فقط 270000 نفر […]

تماس بگیرید