کاریز
تاریخ پربار ایران، ده‌ها جشن و آیین باستانی را در خود دارد که هر کدام از آن‌ها، از فرهنگ غنی و کهن ایرانی ریشه می‌گیرند. ایرانیان امروزه تنها با بخشی از این جشن‌ها آشنایی دارند و از وجود بقیه‌ی این آیین‌ها و جشن‌ها اطلاع ندارند. در تقویم ایران باستان هر ماه ۳۰ روز بود و […]
کاریز
هفدهمین روز از هر ماه در گاهشمار ایرانی سروش نام دارد و هفدهم فروردین نخستین روز سروش سال است که هنگام جشن سروشگان يا جشن هفده‌روز می‌باشد. سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. سروش از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان‌ها را می‌پاید و فرشتهٔ نگهبان خاص زرتشتیان است.   […]

تماس بگیرید