کاریز
تاریخ پربار ایران، ده‌ها جشن و آیین باستانی را در خود دارد که هر کدام از آن‌ها، از فرهنگ غنی و کهن ایرانی ریشه می‌گیرند. ایرانیان امروزه تنها با بخشی از این جشن‌ها آشنایی دارند و از وجود بقیه‌ی این آیین‌ها و جشن‌ها اطلاع ندارند. در تقویم ایران باستان هر ماه ۳۰ روز بود و […]
کاریز
فروردین ماه برای ایرانیان باستان ، به دلیل انواع باورها و سنت­‌های آیینی که در آن وجود داشت ،‌ به عنوان یک ماه مقدس و محترم محسوب می‌شد. به همین علت است که با برگزاری جشن‌ها و مراسمات و سنن مختلف ، این ماه را گرامی می‌داشتند. همچنین جشن‌های باستانی فروردین ماه موجب افزایش نشاط […]

تماس بگیرید