کاریز
هفدهمین روز از هر ماه در گاهشمار ایرانی سروش نام دارد و هفدهم فروردین نخستین روز سروش سال است که هنگام جشن سروشگان يا جشن هفده‌روز می‌باشد. سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. سروش از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان‌ها را می‌پاید و فرشتهٔ نگهبان خاص زرتشتیان است.   […]
کاریز
فروردین ماه برای ایرانیان باستان ، به دلیل انواع باورها و سنت­‌های آیینی که در آن وجود داشت ،‌ به عنوان یک ماه مقدس و محترم محسوب می‌شد. به همین علت است که با برگزاری جشن‌ها و مراسمات و سنن مختلف ، این ماه را گرامی می‌داشتند. همچنین جشن‌های باستانی فروردین ماه موجب افزایش نشاط […]

تماس بگیرید