ایتالیا-کاریز
جشن معراج  Festa della ascensione درجشن معراج كه به زبان محلي جشن سِنسا گفته می‌شود، ونیزی‌ھا ھر ساله در این روز، تسلط خود را بر دریا جشن می‌گیرند، این مراسم به سال۱۱۷۷ برمی‌گردد كه پاپ یا ھمان اسقف اعظم به دوك وقت ونیز یك حلقه داد حلقه‌اي متبرك كه بصورت نمادین ازدواج بین ونیز و […]
کاریز
گتٍو Ghetto عده‌ای از مهاجران در موفقیت تجاری ونیز نقش حیاتی ایفا کردند این عده یهودی تبار بودند و از سال 1516 به بعد ونیزی‌ها خواستار این شدند که اگر کسی یهودی باشد باید در منطقه‌ای بنام گتٍو زندگی کند. پانصد سال از تاسیس گتو می‌گذرد دروازه‌های گتو که چوبی بودند با صدای ناقوس کلیسای سان […]
ونیز-ایتالیا-کاریز
درقرن پنجم میلادی عده‌ای به جزیره‌ای آمدند که گل و لای خالص و شوره زاری بیش نبود. این عده از بلایا و تھاجم‌ھایی که بر سر بخش اصلی کشور آمده بود به این‌جا گریختند. آن‌ھا تا جایی که می‌توانستند دور شده تا لب دریا آمدند و در این پایان ساخت یک زندگی جدید را آغاز […]

تماس بگیرید